Prototyptillverkning

Prototyper – från idé till färdig produkt

Prototyper är något vi på Rotage jobbar daglig dags med.

Involvera oss i era nya prototyper och projekt redan i en uppstarts fas. På så sätt ser vi i ett tidigt stadie om produkten är möjlig att tillverka och framförallt på ett kostnadseffektivt sätt.

Vi kan erbjuda simulering av 3D filer vilket ger oss möjligheten att fånga eventuella hinder innan tillverkning startat. Använd vår kompetens som ett bollplank för att redan från början se vilka processer som är bäst för er idé!

Vår prototyptillverkning går genom våra seriemässiga maskiner men under ett eget flöde.

Vi hjälper också till att ta dina gamla konstruktioner till nya nivåer. Genom att sammanföra våra produktionstekniker med era konstruktörer och inköpare kan vi gemensamt åstadkomma smarta lösningar. Här skapar vi besparingar tillsammans med er