Niklas Augustsson är vår nye CAD-ritare och beredare sedan 1 februari. Han tar hand om era ritningsunderlag och hjälper även till med underlag för prototyper. Niklas har flera års erfarenhet av arbete i vår produktion och där framförallt från laseravdelningen men har även arbetat med vår flerop.