I december hade vi extern revision för uppdatering av vårt ledningssytem.

Nu är vi uppgraderade till de nya standarderna för ISO9001 och ISO14001.
Tryck här för att se vårt nya certifikat.